content top

נמאס לי שאנשים חושבים שאני רק פרצוף יפה. רציתי שאנשים יבינו שיש גם משהו מאחורי מראה הברא

נמאס לי שאנשים חושבים שאני רק פרצוף יפה. רציתי שאנשים יבינו שיש גם משהו מאחורי מראה הבראד פיט שלי.

למה אתם רוצים ללכת לקורס Performance Tuning

למה אתם רוצים ללכת לקורס Performance Tuning

על מה אני הולך לדבר באוקטובר?

על מה אני הולך לדבר באוקטובר?

הזוכים בהגרלת הכרטיסים ל-Pluralsight

הזוכים בהגרלת הכרטיסים ל-Pluralsight

איך למדתי לדבר דנית, ומה הקשר לכרטיסים בחינם ל-PluralSight

איך למדתי לדבר דנית, ומה הקשר לכרטיסים בחינם ל-PluralSight

תוצאות תחרות SQL Master

תוצאות תחרות SQL Master

« פוסטים קודמים