content top

משפט חדש CREATE OR ALTER ב-SQL Server SP1

משפט חדש CREATE OR ALTER ב-SQL Server SP1

מרתון בוסטון והקשר שלו לבלוג

מרתון בוסטון והקשר שלו לבלוג

איתור המשתמש שביצע פעולות drop/delete באובייקטי Sql Server

איתור המשתמש שביצע פעולות drop/delete באובייקטי Sql Server

שרשור ערכי עמודות בכמה שורות לעמודה אחת בשורה

שרשור ערכי עמודות בכמה שורות לעמודה אחת בשורה

מחיקת שורות כפולות מטבלה

יישום אלגוריתם לבדיקת תקינות מספר כרטיס אשראי

יישום אלגוריתם לבדיקת תקינות מספר כרטיס אשראי

« פוסטים קודמים